Blog

A pandémia európai emberek millióit tereli az eladósodottság felé

A következő blogbejegyezésünkben egy Bloomberg cikket fordítottunk le nektek, mely a korona vírus okozta gazdasági válság lakosságra kifejtett pénzügyi hatásaival foglalkozik. Témája az európai családok növekvő fizetésképtelensége és az ezzel járó egyre súlyosbodó eladósodottság. A Salarify-nál azon dolgozunk hogy az ezzel járó fokozott pénzügyi feszültséget csökkentsük a munkavállalók bérének rugalmas hozzáférésével.

A pénzügyi instabilitás problémája túlmutat a legszegényebb rétegen

Egy új fajta komoly gazdasági feszültséggel nézhetünk hamarosan szembe Európában, ahogy a munkavállalók pandémia alatti, korábban példátlan méreteket öltő támogatásainak végét tervezik. Ez pedig háztartások millióit lökheti adósságcsapdába. A pénzügyi problémákkal küzdőket segítő szervezetek magas növekedésre figyelmeztetnek azon családok esetében, akik nem tudják majd számláikat fizetni. Még a komoly megtakarításokkal rendelkező országokban is, mint Németország és Ausztria, a lakosság egyre inkább aggódik.

 • “Néhány tartományban már sokkal többen fordulnak hozzánk tanácsért”, mondja Maria Kemmetmueller, az osztrák adósság tanácsadók szervezetének igazgató helyettese. “Azzal számolunk, hogy őszre ez a növekedés eléri mindenhol a 40%-ot.” Ezek a nehézségek csak néhány azok közül, amik a koronavírus okozta gazdasági válságból való kilábalást fenyegetik. Az emberek kevesebbet költenek, és néhány tanulmány egy komolyabb pénzügyi instabilitásra hívja fel a figyelmet, ahogy egyre többen válnak fizetésképtelenné.
 • Azonos véleményen van Roman Schlag, a német adósság tanácsadók szövetségének szóvivője, ahol 30%-os növekedést tapasztaltak az online segítségért fordulók számában. “Az adósok először maguk próbálnak majd megküzdeni a pénzügyi kihívásaikkal, néha végzetes kimenetellel”, mondja. “Egy idő után azonban ráeszmélnek, hogy képtelenek ezt a helyzetet egyedül kezelni, így tanácsadásért fordulnak.” Ez a probléma rávilágít arra, hogy a gazdasági válság mennyire fenyeget a társadalmi egyenlőtlenségek további eszkalálódásával. Az OECD a múlt hónapban figyelmeztet arra, hogy az alacsony keresetűek, nők, fiatalok és bevándorlók a különösen kiszolgáltatott csoportok.

A megfelelő infrastruktúra hiánya

Fokozza a probléma rendezését, hogy nincs ezt támogató megfelelő infrastruktúra, mint például adósság csökkentő szervezetek. Sok országban ezek az adósok a magán ügyvédekre, szabályozás nélküli tanácsadókra és egyéb tapasztalat nélküli szervezetekre kénytelenek hagyatkozni majd. “Számos háztartás az ultra magas kamat költség ellenére olyan káros lehetőségek irányába is fordul majd, mint a  gyorskölcsönök.” – mondja az ECDN-nél dolgozó Kosta Skliris. Ez azt eredményezi, hogy egyes költségeiket nem, vagy késve fizetik majd, – annak érdekében, hogy másokat teljesítsenek – így könnyen egy adósság csapdába esnek. “Az emberek hajlamosak elhúzni a helyzetüket és sokáig nem segítséget kérni büszkeségből vagy szégyenből”, mondja. “Így sokszor egy lukat úgy tömnek be, hogy közben egy másikat mélyítenek.”

A bal oldali ábrán azon háztartások részarányát láthatjuk, akik önbevallás alapján nem tudnak megbirkózni a váratlan kiadásokkal. A jobb oldali térképen pedig az adósságrendezéssel kapcsolatos tanácsadás elterjedtségét láthatjuk.

Jól látható, hogy bár pont a Dél, Közép-Kelet illetve Kelet Európai országokban a legkitettebb a lakosság a pandémia okozta pénzügyi problémáknak, itt a legkevésbé meghonosított ez a fajta szolgáltatás.

 • Az ECDN (Európai fogyasztóihitel-hálózat), amely a túlzott eladósodottság ellen próbál fellépni, becslése szerint az európai háztartások akár 10%-a már most problémákkal küzd, Kosta Skliris tanácsadó pedig úgy véli, hogy ez a szám legalább a duplájára növekszik majd.
 • A Bruegel agytröszt kutatása szerint az európai háztartások közel harmada már a válság előtt sem volt képes váratlan költségek fedezésére. Dél-európai országokban pedig átlagon felüli számban találhatóak “pénzügyileg sérülékeny“ családok.
 • A Resolution Foundation jelentése szerint az Egyesült Királyságban élők 44%-a lenne képtelen befizetni számláit, ha a főbb bevételi forrásukat több mint 3 hónapon át nélkülözniük kell.

Érthető módon a jövedelem elvesztése a fő forrása pénzügyi problémáknak, így a pandémia teljes hatása eddig mérsékelten érződött csak a munkavédelmi programoknak köszönhetően. A saját eladósodottságuktól egyre inkább tartó kormányok azonban ezeket a támogatásokat kivezetni tervezik, így a munkanélküliség potenciálisan az eddigiekhez képest is az egekbe szökhet.

Habár a magasabb keresetűeket is nehezen érintheti, épp az alacsonyabb keresetűek dolgoznak olyan szektorokban, mint a turizmus-vendéglátás vagy a kiskereskedelem, ahol az otthoni munkavégzés nem lehetséges egy karantén idején. A legtöbb esetben nem jelennek meg a munkanélküliségi statisztikákban az egyéni vállalkozók, pedig ők is egy kifejezetten kiszolgáltatott csoport, hiszen egy szűk ügyfélkörre támaszkodnak és sok esetben nem jogosultak minden állami támogatásokra.

Az Európai Központi Bank a háztartási eladósodottság fenntarthatóságát jelölte meg az egyik legnagyobb kockázati tényezőnek legfrissebb májusi pénzügyi stabilitási elemzésében. Átmeneti részletfizetési moratóriummal lehet ezen segíteni, de csak rövid távon.

Az eredeti cikk itt érhető el: https://www.bloomberg.com/news/articles/2020-08-09/pandemic-puts-millions-of-europeans-on-path-to-a-debt-crisis

Mit tesz a pénzügyi jóllétünkkel a COVID-19?

Pénzügyi jóllétünk sosem volt magas szintű. Számos kutatás, felmérés támasztja alá, hogy az emberek többsége rosszul gazdálkodik a pénzével. Például a Scale Research kutatása alapján a magyarok mindössze ötöde tartja magát jól informáltnak pénzügyi területen, és minden második magyar legfeljebb kettesre értékeli saját pénzügyi tudását. A nemzetközi kutatások is hasonló képet mutatnak.

Mit tesz ezek után a pénzügyi jóllétünkkel a COVID-19? 

A józan ész is azt mondatja, hogy – finoman szólva … – nem segíti.

Az Intrum, Európa vezető követeléskezelési szolgáltatásokat nyújtó vállalatcsoportja által végzett, 2020 júniusában publikált kutatás szerint, amely 24 országban, 4800 fogyasztó megkérdezésén alapult, az eddig sem túl jó helyzet még rosszabbra fordult. A válaszolók 48%-ának pénzügyi jólléte romlott a 6 hónappal korábbi állapothoz képest, 38%-ának pedig már hatással volt a vírus az állására. Több, mint felük a család jövedelmének csökkenését érzékelte.

Azaz a vírus (okozta krízis) hatása a pénzügyi jóllétre azonnali és negatív.

Sokan érzik úgy, hogy a fizetendő számlák összegének növekedése meghaladja a bevételek növekedését. Az európai átlag 42%, Magyarországon ez 50%, a negyedik legrosszabb helyezés Franciaország, Görögország és Lengyelország mögött. A legkevésbé a dánok érzékelik ezt (25%).

A pénzügy jóllét romlásának fent jelzett európai átlaga (48%) is elfed nemzeti sajátosságokat. Mi sajnos itt is az “élmezőnyben”, a 4. helyen állunk 59%-al, Görögország, Románia és Lengyelország mögött. És ismét a dánok érzik magukat a legkevésbé romló pénzügyi jóllétben (23%).

A jövőre vonatkozó várakozásaink valamivel optimistábbak. A magyarok egyharmada véli úgy, hogy pénzügyi jólléte javulni fog a következő 6 hónapban a jelenlegihez képest. Ezzel a második legbizakodóbb nemzet vagyunk az észtek mögött, nálunk az emberek több mint fele vár javulást. Az európai átlag 23%. A legpesszimistábbak az olaszok – ami talán nem meglepő azután, hogy milyen súlyos volt náluk a járvány -, mindössze 8%-uk számít pénzügyi jólléte jobbra fordulására. Érdekes, hogy a második legborúlátóbb ország az éllovas Észtország szomszédja, Lettország.

Mindezek eredőjeként nem meglepő, hogy sokkal kevesebbet tudunk megtakarítani. Az európai átlag 39%-hoz képest a magyarok 56%-a nyilatkozott így. Nálunk csak a lengyelek állnak e téren rosszabbul (64%).

Ebben a helyzetben komoly segítséget nyújthat a munkatársaknak a rugalmas bérkifizetés szolgáltatás, amit a Salarify nyújt. És nem lehet eléggé hangsúlyozni a munkáltatók felelősségét abban, hogy dolgozói gondoskodás csomagjuk részévé tegyék munkatársaik pénzügyi jóllétének fejlesztését.

webalkalmazás

Salarify a motorháztető alatt

A informatika iránt érdeklődő olvasóinknak most egy olyan blogbejegyzést hoztunk el, melyben bemutatjuk, mi történik a Salarify platform motorházfedele alatt.

A Salarify egy online platform, tehát az Interneten elérhető alkalmazás. Alapvetően két részre bontható, a felhasználói felületre és az ezt kiszolgáló háttéralkalmazásra.

A webalkalmazás

A felhasználói felületünk egy webalkalmazás, azaz egy webböngészőben elérhető oldal. Ennek programozását a Microsoft által fejlesztett Typescript programozási nyelvvel végeztük és a Facebook által gondozott React keretrendszert használtuk hozzá, melyben maga a Facebook is íródott. A React segítségével SPA-kat (Single Page Application) hozhatunk létre, melynek lényege, hogy az oldal egyszeri betöltése után nincs szükség oldal újratöltésre, a különböző menüpontok gyorsabban és interaktívabb módon jelennek meg a böngészőben.

A webalkalmazás kettős szerepet lát el, egy része a munkavállalónak szól, másik része pedig a munkáltató számára érhető el.

A munkavállaló a számára kialakított környezetben kezelheti a felhasználói profilját, tekintheti meg egyenlegét és kezdeményezheti fizetési előleg kifizetését. A kezdeményezett kifizetéseket megtekintheti visszamenőleg, valamint a még el nem utaltakat visszavonhatja.

A munkáltatói adminisztrátorok számára biztosított felület ad lehetőséget a szervezet beállításainak módosítására, felhasználók (munkavállalók), tranzakciók (bérelőlegek), csoportok és meghívók adminisztrálására, valamint jelentések, kimutatások letöltésére.

Háttéralkalmazásaink

A webalkalmazást szintén Typescript nyelven írt háttéralkalmazások szolgálják ki. A skálázhatóság érdekében a kor szellemének megfelelően, microservice architektúrát alkalmaztunk, mely azt jelenti, hogy a szolgáltatásokat több, különböző feladatkört ellátó program biztosítja, számszerint (jelenleg) nyolc. Az adattárolás relációs adatbázisban (MariaDB) valósul meg, melyben a személyes adatokat titkosítva tároljuk.

A nyolc program közül kiemelt szerepe van kettőnek. Ezek ERPIS és BIS névre hallgatnak. Az ERPIS vállalatirányítási rendszerek integrációját végzi. Erre az integrációra azért van szükségünk, mert a munkavállalók személyes adatait innen kérjük le a regisztráció során, ezen keresztül ellenőrizzük a munkaviszonyának meglétét a bérelőleg tranzakciók igénylésének idején, és ezen keresztül rögzítjük az vállalatirányítási rendszerbe a bérelőlegeket, hogy bérszámfejtés esetén a bérlapon megjelenjenek a Salarify-on keresztül lekért összegek. Így automatizáljuk a folyamatot a munkáltató részéről.

Emellett a BIS a banki integrációnkért felelős program, mely a munkáltató számlaszámáról a munkavállaló felé utalja a sikeres ellenőrzést követően a lekért összeget. Mindkét program moduláris felépítésű, azaz bármely vállalatirányítási rendszerhez és banki szolgáltatóhoz egy közös alapot adnak, ezáltal a Salarify egy új ügyfél bevezetése esetén, (amennyiben az általunk még nem integrált szolgáltatót használ), erre az alapra építkezve tudja a szükséges modult megvalósítani.

A fent tárgyalt két speciális program mellett külön szolgáltatás foglalkozik a munkáltatók, a felhasználók, a tranzakciók (bérelőlegek), a rendszeren belüli üzenetek kezelésével, a statisztikai információk és jelentések összeállításával, valamint a felhasználók elégedettségével foglalkozó interjúk kiszolgálásával.

Ezen szolgáltatásokat a háttéralkalmazások közötti kommunikációt megvalósító kulcsprogram, egy úgynevezett API Gateway köti össze. Az ő feladata a webalkalmazással, valamint a későbbi felhasználó felületeinkkel (például mobilalkalmazás) való kommunikáció.

Mindezt az infrastruktúrát a Google Cloud Platform futtatja, melyen belül a jelenleg legelőremutatóbb szoftver-közzétételi rendszert, a Kubernetes Engine-t használjuk, amely segítségével háttéralkalmazásaink és felhasználói felületünk is a terhelésnek megfelelően skálázhatóak.

Mobil platformok

A jövőbe tekintve, a webalkalmazás mellé szeretnénk az ügyfeleink részére mobilalkalmazást is biztosítani, melyet a tervek szerint úgyszintén Typescript nyelven, React Native technológiával fogunk megvalósítani. Ennek előnye, hogy egyszerre lesz elérhető iOS és Android operációs rendszert futtató telefonokon.

Salarify: egy munkaerőkölcsönző szemével

Hogy néz ki a Salarify működése a gyakorlatban? Milyen kihívásokra tud egy vállalat hatékonyabban válaszolni a rugalmas bérfizetés bevezetésével? És mindez hogy néz ki a kialakult válsághelyzetben? Ezekre a kérdésekre gyűjtöttük össze a válaszokat egyik legelső ügyfelünk, a Man At Work Kft. segítségével elkészített esettanulmányunkban.

Háttérsztori

A Man at Work Kft. 1998-as alapítása óta a hazai munkaerő-kölcsönző piac meghatározó szereplője, olyan nagyvállalati partnerekkel dolgozik szorosan együtt, mint a Continental, E.ON,  Waberer’s, vagy Valeo. 

A vállalat országszerte 6 központtal rendelkezik, közel 2000 főt alkalmaz, akiket 100 céghez közvetít az ország minden pontjába. A nagy földrajzi távolságok miatt a digitális megoldások hatékonyan segítik elő a Man At Work központi működését a munkavállalói jólléttel kapcsolatos programok során is.

A probléma

A munkavállalók segítése egy több helyszínen több ezer főt foglalkoztató cég esetén kiemelt odafigyelést és adminisztrációt igényel. A HR és bérszámfejtő rendszerek folyamatos nyomon követése elkerülhetetlen, amennyiben a vállalat pénzügyi segítséget szeretne nyújtani munkavállalójának. 

A bérelőlegezés egyike azon feladatoknak, melyek különös adminisztrációs terhet jelentenek a hr-es és bérszámfejtő kollégák számára. A hónap végén a pénzügyi gondok megnövekedésével az előleg kérések száma is növekszik, ami a bérszámfejtési időszak alatt különös leterheltséget okozhat. Ilyenkor több dolgozó látogatja meg a HR irodát személyesen, ami járványhelyzet nélkül is problémát okoz, hiszen a HR-es dolgozók épp folyamatban lévő munkafolyamatait rendszeresen megakasztja. A jelenlegi járványhelyzetben viszont komoly problémát okoz a folyamatos személyes kontaktus, ami bizonyos esetekben egyáltalán nem megoldható.

A munkavállalóknak vészhelyzetek esetén a már ledolgozott bérükhöz való hozzáférés bonyodalmakba ütközhet, hiszen tradicionálisan ehhez személyes jelenlét szükséges mind munkavállalói mind a HR oldaláról. A csökkentett munkabérek / munkaidő következtében a háztartások kevesebb bérből gazdálkodnak, így a munkáltató segítsége kritikus lehet számukra. 

A hazai munkavállalók harmada folyamatosan ki van téve a pénzügyi stressznek munkavégzés közben. A válsághelyzet nélkül is komoly problémákat jelent ez a mindennapokban. Egy friss kutatás alapján 1000 emberből 590 fizetésnapról fizetésnapra él, és 39%-uknak nincs vészhelyzeti megtakarítása. Többek között ezen okok miatt, a statikus havi bérciklus nem ideális a megfelelő pénzügyi jólét elősegítéséhez. 

A megoldás

Munkáltatóként sokféleképp meg lehet mutatni, hogy valóban törődsz dolgozóiddal. A Salarify bevezetésével, a Man at Work lehetővé tette minden munkavállalója számára, hogy online elérhesse már ledolgozott bérének egy részét, bárhol is tartózkodjon. Egy ilyen megoldás képes hozzásegíteni a dolgozókat az anyagilag biztonságosabb és kiszámíthatóbb mindennapokhoz, aminek eredménye a munkában is kézzelfogható: produktívabb munkavégzés és lojálisabb munkavállalók.

A platform a bérszámfejtők és HR-es kollégák munkáját azzal segíti, hogy automatikusan ellenőrzi a vállalat által megadott paraméterek alapján a munkavállalók adatait és fizetési jogosultságait, majd a lekért előleget automatikusan utalja és könyveli a jelenleg használt számfejtő programjukba. Így érintkezés mentesen segítenek már több száz munkavállalónak azzal, hogy hozzáférést biztosítanak bérükhöz. 

“Egy olyan szektorban dolgozunk, ahol bármi újdonság versenyelőny lehet. Véleményünk szerint egy adminisztrációcsökkentő, innovatív lehetőség ami automatizált, a mai agyonadminisztrált világban nagy segítség. A pilotidőszak a sűrű egyeztetéseknek és a folyamatos kontrollnak hála nagyobb baki nélkül zárult. Salarify részéről mind jogi oldalról egy körültekintő csapat dolgozott, a technológiai megvalósításban pedig folyamatosan a probléma megoldására koncentráltak.”
mondja Baradits Bulcsú, munkaerőkölcsönzési üzletág vezető (Forbes.hu).

A korábbi bérhozzáférést az Aite group mint egyik kiemelkedő válaszlépést jelölte meg a jelenlegi vészhelyzet következtében kialakuló személyes pénzügyi problémák kezelésére. 

Előnyök

A Salarify implementálása a következő előnyökkel jár: 

 • Csökkentett pénzügyi stressz
 • Érintkezés mentes ügymenet
 • Csökkenő admin teher
 • Csökkenő fluktuáció 
 • Megnövekedett munkavállalói lojalitás 
 • Növekedett produktivitás

“Az albérlettel kapcsolatos kiadások általában még fizetésnap előtt esedékesek. Ilyenkor hatalmas segítség, hogy a Salarify-on 1 kattintással elérem a szükséges összeget, és időben tudok fizetni.” – Andrea, Salarify felhasználó.

A koronavírus járvány miatt fokozott jelentősége van a munkavállalók pénzügyi egészségének és a fair pénzügyi szolgáltatásokhoz való hozzáférésnek. A Man at Work Kft. ebben a nehéz időben is biztosítja munkavállalói számára a távoli bérhozzáférés lehetőségét, ezzel segítve őket a bizonytalan és kihívásokkal teli környezetben likviditáshoz, eladósodás nélkül.